ღვიძლის გადანერგვა დაზიანებული ღვიძლის ჯანმრთელით შეცვლის ოპერაციაა. ჯანმრთელი ღვიძლი შეიძლება აღებულ იქნეს როგორც გარდაცვლილი, ისე ცოცხალი დონორისგან. ღვიძლის გადანერგვამ ექსპერიმენტული […]
Сахарный диабет: осложнения Диабет сахарный необходимо постоянно контролировать и компенсировать. При плохой компенсации заболевания, в результате частых и резких колебаний […]
Радиоэмболизация печени!!! Радиоэмболизация — это эффективный и прорывной метод лечения злокачественных новообразований, основанный на уничтожении раковых клеток с помощью радиоактD […]
Трансплантация или диализ? Трансплантация почки – более успешный метод лечения, чем гемодиализ и перитонеальный диализ. Успех в том, в сравнении с […]
intergeomed შუამავლობით ..ჩვენი კომპანია თქვენი ჯამრთელობის სადარაჯოზე https://www.youtube.com/watch?v=K25TNyHgziw&fbclid=IwAR3XM2KOU16zODavHpFo92z_b0zf6ZLSkV1mXvHEC4VdrYtI6uY26248fO8&app=desktop sosyal medyada paylaş
Translate